Ona tili

5-sinf
5-sinf
5-sinf
5

Siz 5-sinf ona tili fanida so‘zlarning tovush qurilishi, to‘g‘ri yozilishi (imlo qoidalari), leksikologiya, lug‘atshunoslik...

6-sinf
6-sinf
Yangi 6-sinf
6-sinf
5

Til o‘z ichki tuzilishiga ega. Tilning ana shu ichki tuzilishini tilshunoslikning turli bo‘limlari o‘rganadi. 6-sinf ona tili fan...

7-sinf
7-sinf
Yangi 7-sinf
7-sinf
5

7-sinf ona tili fani orqali morfologiya bo‘limini o‘rganishda davom etasiz. Olmosh so‘z turkumi, yordamchi so‘zlar, ismlarn...

8-sinf
8-sinf
8-sinf
0

8-sinf uchun mo‘ljallangan mavzularda insho yozish, murakkab reja tuzish me’yorlari hamda sintaksis bo‘limi haqida kengroq ma&rsq...

9-sinf
9-sinf
9-sinf
0

Siz dunyo tillari orasida o‘zbek tilining tutgan o‘rni haqida qiz...

10-sinf
10-sinf
4.6
Yangi 10-sinf
10-sinf
4.6

Turli nutqiy vaziyatlar, ijtimoiy-aloqa sharoitlari, so‘zlovchi (yozuvchi)ning ko‘zlagan asosiy maqsadiga muvofiq turli nutq ko‘r...

11-sinf
11-sinf

Ona tili fanidan olgan bilim va ko‘nikmalarga qo‘shimcha tarzda talaffuz va imlo me’yorlari, nutqda o‘zgaruvchi unli va und...