Ona tili

Kurs haqida

Til o‘z ichki tuzilishiga ega. Tilning ana shu ichki tuzilishini tilshunoslikning turli bo‘limlari o‘rganadi. 6-sinf ona tili fani orqali morfologiya bo‘limini o‘rganasiz.
 Mustaqil so‘z turkumlaridan fe’l, ot, sifat, son, ravish so‘z turkumlari bilan tanishasiz. Gapni morfologik jihatdan to‘g‘ri tashkil etishni va to‘g‘ri tahlil qilishni bilib olasiz.  Gapni to‘g‘ri tuzish og‘zaki va yozma nutqingizni rivojlantiradi.

Ijtimoiy tarmoqlarda baham ko‘rish:

Mundarija

Yangi 1 bo'lim I chorak

Yangi 2 bo'lim II chorak

3 bo'lim III chorak (yaqin orada)

Sharhlar(1)