Ona tili

Kurs haqida

Siz dunyo tillari orasida o‘zbek tilining tutgan o‘rni haqida qiziqarli ma’lumotlarga ega bo‘lasiz. Sodda va qo‘shma gaplarni farqlashni o‘rganasiz. Qo‘shma gaplarning tuzilishini va ularning turlarini bilib olasiz hamda tinish belgilarini o‘rinli qo‘llay olish ko‘nikmasini hosil qilasiz. Matn tuzishni va tahlil qilishni o‘rganasiz. Bularning barchasi sizning og‘zaki va yozma nutqingizni rivojlantirishga, so‘z boyligingizni oshirishga,  nutqingizning sodda, ravon va tushunarli bo‘lishiga ko‘maklashadi.

Ijtimoiy tarmoqlarda baham ko‘rish:

Mundarija

Sharhlar(0)