Tarbiya

1-sinf
1-sinf
1-sinf
5

Siz Tarbiya fani orqali maktab, mahalla tushunchasini, mana shu kabi jamoat joylarda kishi o'zini qanday tutishi lozimligini o‘rganasiz....

2-sinf
2-sinf
2-sinf
5

2-sinf uchun mo‘ljallangan mavzularda keksa yoshli insonlarning oilada tutgan o‘rni,  qoidalar, xavfsizlik qoidalarining inson hay...

3-sinf
3-sinf
3-sinf
5

3-sinf tarbiya fanida sizga taqdim etilayotgan mavzular xilma-xil. Siz ushbu mavzular orqali muvaffaqiyat tushunchasi, vaqt qadriga yetish, elektro...

4-sinf
4-sinf
4-sinf
5

Tarbiya fanining 4-sinf uchun mo‘ljallangan mavzularida  vatan tushunchasi, yurtning taraqqiy etishida ajdodlarimizning qo‘shgan h...