Kimyo

7-sinf
7-sinf
4.5
Yangi 7-sinf
7-sinf
4.5

7-sinfda kimyo sizga kimyoviy reaksiya tenglamalarini qanday tuzishni o‘rgatadi. Bu bilimlarni qo‘llash orqali tabiatdagi tirik organiz...

8-sinf
8-sinf
8-sinf
5

8-sinfda metallmaslar atomlarining tuzilishi va xususiyatlarini o‘rganishni davom ettirasiz. Noorganik birikmalar haqidagi bilimingiz metallm...

9-sinf
9-sinf
9-sinf
5

9-sinfda kimyoviy bog‘lanishlar turlari, eritmalar va eritmalarda yuzaga keladigan mexanizmlar haqida ko‘proq ma’lumot olish mumk...

10-sinf
10-sinf
4.2
Yangi 10-sinf
10-sinf
4.2

10-sinf uchun interfaol resurslar organik kimyo olamiga eshiklarni yanada kengroq ochadi. Ushbu bosqichda siz organik uglerod birikmalarining tuzil...

11-sinf
11-sinf

11-sinf kimyosida siz atom va molekulalarning tuzilishi, modda miqdori,  shuningdek, eritmalar haqidagi bilimlaringizni mustahkamlaysiz. Reaksiyala...