Fizika

7-sinf
7-sinf
Yangi 7-sinf
7-sinf
0

7-sinf Fizika kursida siz kinematika, dinamika bo‘limlari va saqlanish qonunlari bilan to‘liqroq tanishasiz. 
Bunda siz hay...

8-sinf
8-sinf
8-sinf
5

8-sinf Fizika kursida siz fizikaning elektrostatika bo‘limi bilan yaqindan tanishasiz va elektr toki, elektr toki qonunlari hamda magnit mayd...

9-sinf
9-sinf
9-sinf
0

9-sinf Fizika kursida siz molekulyar fizika, termodinamika, suyuqlik va qattiq jismlar fizikasi hamda optika bo‘limlariga oid tushuncha va bi...

10-sinf
10-sinf
Yangi 10-sinf

10-sinf Fizika kursida siz shu kungacha fizika fanidan olgan bilimlaringizni yanada mustahkamlaysiz. Mexanik harakat va harakat qonunlarining mohiy...

11-sinf
11-sinf

11-sinf Fizika kursida siz magnit maydon haqidagi bilimlaringizni mustahkamlaysiz. Bu orqali elektromagnit tebranishlar va elektromagnit to‘l...