Astronomiya

11-sinf
11-sinf

Astronomiya fani nafaqat yulduzlar olami, balki butun koinot sirlari bilan tanishtiradi. Astronomiya kursida Siz koinot va undagi osmon jismlarinin...