Algebra

7-sinf
7-sinf
Yangi 7-sinf
7-sinf
5

Algebra sizga belgilar bilan ishlashni o‘rgatadi. Siz esa ular yordamida hisob-kitoblarni qisqa va tez bajarishni o‘rganib olasiz. Natu...

8-sinf
8-sinf
8-sinf
5

Ushbu bosqichda siz nafaqat ildiz nima ekanligini bilib olasiz, balki murakkab masalalarni yechishga yo‘l ochuvchi diskriminant bilan ham tan...

9-sinf
9-sinf
9-sinf
5

Siz bu bosqichda kvadrat funksiya, kvadrat tengsizliklar va ikkinchi darajali tenglamalar sistemasini yechish, burchakning radiant o‘lchovi h...

10-sinf
10-sinf
Yangi 10-sinf

Siz funksiyalarni o‘rganishni davom ettirasiz, endi ularga burchak argumentining funksiyalari qo‘shiladi – sinus, kosinus, tangen...

11-sinf
11-sinf

Bu bosqichda siz eksponent va logarifm haqida bilib olasiz, sizning funksiyalar to‘g‘risidagi bilimlaringiz darajali va logarifmik funk...